KONFERENCE KONZERVÁTORŮ-RESTAURÁTORŮ
Litomyšl 19. – 21. září 2017

REGISTROVANÍ ÚČASTNÍCI

Aktuální seznam účastníků přihlášených na konferenci. Celkem je registrováno 303 účastníků.

Jméno Instituce
Vodrážková Michaela Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování...
Mazur Michal Prestige Technology
Nevrla Pavel Prestige Technology s.r.o.
Ing. Kašpárek Václav Perfektum s.r.o.
Ing. Trnková Helena Perfektum s.r.o.
Skřivánková Vendula NM – Náprstkovo muzeum
doc. Dr. Ing. Ďurovič Michal VŠCHT v Praze
Ing. Jakubec Petr TR instruments s.r.o.
Kotoun Štěpán Kuba Libri s.r.o.
Ing. Šec Karel, Ph.D. Nicolet CZ s.r.o.
Pajer Lukáš Ceiba s.r.o.
Kouřim Miroslav Ceiba s.r.o.
Šťastný Jiří EMBA s.r.o.
Bc. Bureš Víchová Jana, DiS. (poster) VŠCHT v Praze
Vávrová Terezie Moravská galerie v Brně
Hejduková Alena Moravská galerie v Brně
Svobodová Ljuba Archeologický ústav AV ČR v.v.i.
Mgr. Bašta Jaroslav Muzeum Vysočiny Třebíč
Klimszová Veronika Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování...
Domčíková Petra Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Vraná Kateřina Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Mgr. Novotná Eva Centrum pro restaurování a památkovou péči...
Ing. Prokešová Markéta Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování...
Růžička Zdeněk Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
BcA. Fecskeová Alena Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování...
Matus Dominik, DiS. Atelier Research & Restore
Bc. Schmidtová Klára Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování...
Dvořáčková Věra Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Barvová Dana Muzeum východních Čech v Hradci Králové
MgA. Majrych Josef SUPŠ a VOŠ Turnov
Jamborová Tereza VŠCHT v Praze
Odstrčil Ondřej SUPŠ a VOŠ Turnov
Němcová Jana SUPŠ a VOŠ Turnov
BcA. Nohejlová Zuzana Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování...
Halamková Dominika SUPŠ a VOŠ Turnov
BcA. Benžová Radka Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování...
Vondrovský Václav Západočeské muzeum v Plzni
Kudrová Elena Západočeské muzeum v Plzni
Bc. Nauš Martin, DiS. Západočeské muzeum v Plzni
Bc. Podzemná Eva Západočeské muzeum v Plzni
Bc. Polášek Martin Slezské zemské muzeum
Drevo Miloslav SUPŠ a VOŠ TURNOV
Pečinka Jiří Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování...
Mgr. Mazálková Karolína, DiS. Moravská galerie v Brně
Mgr. Vyskočilová Gabriela (poster) Moravská galerie v Brně
Bc. Vinšová Simona, DiS. soukromý restaurátor
Werzner Tomáš SUPŠ a VOŠ Turnov
Holíková Patrícia Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování...
Laška Marek, DiS. Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování...
Ing. Štouračová Hana soukromá praxe
Sobotová Petra SUPŠ a VOŠ Turnov
Mgr. Knoll Marián AÚ SAV v Nitre
doc. Vopálenský Michal, Ph.D. ÚTAM AV ČR, v.v.i.
Klíma Jindřich SUPŠ A VOŠ TURNOV
Ing. Vávrová Petra, Ph.D. (poster) Národní knihovna České republiky
Hřebecká Dana (poster) Národní knihovna České republiky
Mgr. Neoralová Jitka (poster) Národní knihovna České republiky
Ing. Mračková Lucie (poster) Národní knihovna České republiky
Fialová Kateřina Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování...
Řezníčková Radomíra Krkonošské muzeum - Augustiniánský klášter...
Skálová Jana Krkonošské muzeum - Augustiniánský klášter...
Nováková Zuzana SOkA Pardubice – SOA Zámrsk
Černá Radoslava SOkA Pardubice – SOA Zámrsk
MgA. Šikolová Kateřina Regionální muzeum v Kolíně
Westerdijk Filip SUPŠ a VOŠ Turnov
Sklenovská Magdalena Masarykovo muzeum v Hodoníně
Mgr. Schejbal Oldřich Slezské zemské muzeum
Bayerová Jana Muzeum Boskovicka
Ševeček David Muzeum Těšínska
Holatová Drahomíra Muzeum Těšínska
Pustková Alena soukromý restaurátor
Kubalová Tereza Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování...
BcA. Martincová Jana
Šťastná Karolína Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování...
Bc. Šulcová Veronika, DiS. Národní muzeum
Mgr. BcA. Stará Tereza restaurátorka papíru
Mour Ondřej, DiS. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti p.o.
Pátková Anna Univerzita Pardubice - Fakulta restaurování...
Majoroš Peter Univerzita Pardubice - Fakulta restaurování...
Medová Dominika Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování...
BcA. Bártová Kateřina Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování...
Bajerová Eliška, DiS. Východočeské muzeum v Pardubicích
Salavcová Eva Východočeské muzeum v Pardubicích
Malá Jana Východočeské muzeum v Pardubicích
RNDr. Ševčík Richard, Ph.D. Masarykova univerzita, PřF, Ústav chemie
Mládková Jitka SOA Zámrsk
BcA. Fortelná Irena Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování...
Bolardt Leoš Prácheňské muzeum v Písku
Náděje Petr Prácheňské muzeum v Písku
Vondrášek Jan Prácheňské muzeum v Písku
Kmentová Klára SUPŠ a VOŠ Turnov
doc. Bukovský Vladimír, PhD. (přednášející) Žilinská univerzita v Žiline, FHV
Ing. Vykouková Jitka Národní muzeum
Ing. Kumpová Ivana (poster) Centrum Excelence Telč
BcA. Háková Jana (přednášející) Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování...
Mgr. Vítovcová Karolína Vlastivědné muzeum dr. Hostaše v Klatovech...
Dr. Pitthard Václav Kunsthistorisches Museum Wien
Mgr. MgA. Šíblo Jan (přednášející) Židovské muzeum v Praze
Bc. Zouharová Soňa NPÚ ÚOP v Plzni
Bc. Káďová Petra, DiS. Národní muzeum
Ing. Vavřík Daniel, Ph.D. (přednášející) ÚTAM AV ČR, v.v.i.
Gojdová Stanislava Muzeum hlavního města Prahy
Mgr. art. Machačko Luboš (přednášející) Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování...
Mgr. Stříbrská Eva Národní památkový ústav
doc. Kuthan Petr, ak. soch. Národní galerie v Praze
Krupica Jakub NPÚ Střední Čechy
Poupě Karel NPÚ Střední Čechy
Klicperová Kateřina Oblastní muzeum Praha-východ
Benešová Veronika, DiS. Oblastní muzeum Praha-východ
Mgr. Ryška Svatopluk
Brýda Martin Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.
Kosťun Miroslav Vojenský historický ústav Praha
Slováček Jaroslav Vojenský historický ústav Praha
Horák Miloš Vojenský historický ústav Praha
Fricová Monika SUPŠ a VOŠ Turnov
Petrová Iva Restaurátorský ateliér
MgA. Glombová Barbora (přednášející) Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování...
Bc. Smékalová Veronika (poster) VUT v Brně, CEITEC
Mgr. art. Ďoubal Jakub, Ph.D. (přednášející) Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování...
Ing. Milanov Agáta, Ph.D. Agáta & Kristý
Sýkora František Polabské muzeum
Mgr. Sekereš Jiří Regionální muzeum v Mikulově
Pokorná Kateřina Regionální muzeum v Mikulově
Bc. Dlabolová Lenka Národní památkový ústav
Mgr. Moučková Jaroslava Muzeum hl. m. Prahy
Ing. Holická Hana, Ph.D. (přednášející) Univerzita Pardubice - Fakulta restaurování...
Smíšek Jiří, DiS. Muzeum hlavního města Prahy
Mgr. Koudelková Jana Muzeum hlavního města Prahy
Bc. Glauningerová Pavla (poster) Národní muzeum
Ing. Škrdlantová Markéta, Ph.D. (poster) VŠCHT v Praze
Belis Jiří Muzeum města Ústí nad Labem
Ing. Krejčí Jan (přednášející) VŠCHT v Praze
Drábková Klára (poster) VŠCHT v Praze
Ing. Knotek Vítězslav, Ph.D. (poster) VŠCHT v Praze
Mgr. BcA. Slovik Radomír (přednášející) Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování...
doc. Kučková Štěpánka, Ph.D. (přednášející) VŠCHT v Praze
Töröková Leona Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Bieliková Daniela soukromý restaurátor
Mgr. Klán Zdeněk Střední škola umělecká a řemeslná
Kočí Marek SŠUAŘ
MgA. Bilavčíková Hana Národní galerie v Praze
ak. mal. Třeštíková Anna Národní galerie v Praze
Bojdová Lucie, DiS. Moravské zemské muzeum
Bc. Kumstová Veronika Regionální muzeum v Náchodě
MgA. Huňková Anna Regionální muzeum v Náchodě
Havlík Mikuláš Střední škola umělecká a řemeslná
Vohradníková Zdenka Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Schmidt Radko Múzeum mesta Bratislavy
Sedlár Milan Múzeum mesta Bratislavy
Mgr.art. Rubický Milan Múzeum mesta Bratislavy
Valachovič Miroslav Střední škola umělecká a řemeslná
Ing. Vaníček Petr Technické muzeum v Brně
Šebela Martin Technické muzeum v Brně
Mgr. Hrdlička Martin Technické muzeum v Brně
Truksa Michal Technické muzeum v Brně
Andrýsek Pavel Technické muzeum v Brně
Bc. Hutník Václav Technické muzeum v Brně
Ing. Kroužil Martin Technické muzeum v Brně
Ing. Mrázek Martin, PhD. Technické muzeum v Brně
Mgr. Stöhrová Pavla Technické muzeum v Brně
Kubingerová Žaneta Technické muzeum v Brně
Ing. Štěpánek Ivo Technické muzeum v Brně
Ing. Selucká Alena Technické muzeum v Brně
Pelíšková Renata Technické muzeum v Brně
Mgr. Hložek Martin, Ph.D. Technické muzeum v Brně
Mgr. Fricová Jana Technické muzeum v Brně
Mgr. Michal Mazík Technické muzeum v Brně
RNDr. Švábenická Lilian, CSc. (přednášející) Česká geologická služba
Bc. Štor Petr Střední škola umělecká a řemeslná
Ing. Šefců Radka (přednášející) Národní galerie v Praze
Večeřová Anna Národní památková ústav
Matochová Libuše VMP v Rožnově pod Radhoštěm
Mgr. Dostálová Kateřina VMP v Rožnově pod Radhoštěm
Mgr. Dostál Tomáš, DiS. VMP v Rožnově pod Radhoštěm
Dvořák Luděk VMP v Rožnově pod Radhoštěm
Děckuláček Martin, DiS. VMP v Rožnově pod Radhoštěm
Mgr. Šimčíková Markéta VMP v Rožnově pod Radhoštěm
Mgr. Dominec Patrik Oblastní muzeum v Lounech, p.o.
Dolanská Lenka Muzeum Loutkářských kultur v Chrudimi
Bc. Kahoun Martin Muzeum v Bruntále p.o.
Ing. Stránský Petr Střední škola umělecká a řemeslná
MVDr. Šula Zlatko Vojenský historický ústav
Bc. Troníček Pavel Střední škola umělecká a řemeslná
Ing. Horová Ivana Střední škola umělecká a řemeslná
Štellerová Kamila Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Bc. Kicherer Pavel Střední škola umělecká a řemeslná
Pešl Jan restaurátor-konzervátor
Bc. Petříček Lukáš Střední škola umělecká a řemeslná
MgA. Živná Lucie Muzeum hlavního města Prahy
Ing. Josef Jan Národní památkový ústav, ÚPS v Praze
Sládek Václav, DiS. Muzeum města Brna, p.o.
Dufek Radim Muzeum města Brna, p.o.
Dufková Libuše Moravské zemské muzeum
BcA. Vítová Kamila Muzeum hlavního města Prahy
Mgr. Macková Iva SH ČMS Centrum hasičského hnutí Přibyslav...
Olšáková Lenka MZA Brno, Soka Kroměříž
Mgr. Štěch Vít, DiS. Regionální muzeum v Chrudimi
BcA. Andrlová Romana Muzeum hlavního města Prahy
Svobodová Martina Regionální muzeumv Teplicích p.o.
Zitová Jana Regionální muzeum v Chrudimi
Ing. Nikendey Václav SUPŠ a VOŠ Turnov
ak.mal. Sedmík Josef SUPŠ a VOŠ Turnov
Mgr. Friebelová Iveta , DiS. SUPŠ a VOŠ Turnov
Ouřada Vojtěch, DiS. SUPŠ a VOŠ Turnov
BcA. Brendlová Petra SOkA Chrudim
BcA. Mazuchová Kristýna SOkA Chrudim
Mgr. Brichtová Jaroslava Muzeum Českého lesa v Tachově
Mgr. Řeřichová Jaroslava Muzeum hlavního města Prahy
Švec Antonín Hornické muzeum Příbram
Sedláčková Helena MZA-Státní okresní archiv Brno-venkov
Mgr. Korbelová Nela Státní okresní archiv Strakonice
Ing. Kolmanová Ivana Západočeské muzeum v Plzni
Kutmanová Lenka (přednášející) Muzeum hlavního města Prahy
Ing. arch. Němec Václav, DiS. Národní památkový ústav, ÚOP v Liberci
Oupohová Anna Státní oblastní archiv v Třeboni
Dalíková Drahomíra Státní oblastní archiv v Třeboni
Ing. Kajanová Alena Státní oblastní archiv v Třeboni
Ing. Hricková Kateřina (poster) Národní galerie v Praze
Ing. Rak Pavol (přednášející) VŠCHT v Praze
Beranová Iva Město Frýdlant, Městské muzeum
Ing. Švadlena Jan (přednášející) VŠCHT v Praze
Stoulil Jan VŠCHT v Praze
Novák Václav Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě...
Korolusová Zuzana Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě...
Ing. Benešová Marie (přednášející) MZA v Brně, SOkA Jihlava
Mgr. Modráčková Dana Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování...
Krajčová Vladislava NPÚ, Generální ředitelství
Vybíralová Libuše Muzeum umění Olomouc
Kašťáková Tereza (poster) Národní technické muzeum
Ing. Kopecká Ivana (přednášející) Národní technické muzeum
RNDr. Svobodová Eva, Ph.D. (přednášející) Národní technické muzeum
Růžička Jan, DiS. (přednášející) Národní technické muzeum
Mgr. Palíšek Viktor (přednášející) Národní technické muzeum
Tajovský Josef Národní technické muzeum
Doležal Jiří, DiS. Národní technické muzeum
Tománková Veronika Národní technické muzeum
Pilařová Markéta Národní technické muzeum
Ing. Šupová Kateřina Národní technické muzeum
Benedikovičová Zdenka Muzeum hlavního města Prahy
Benetková Barbora (přednášející) VŠCHT v Praze
Bc.A Kmoníčková Martina (poster) VŠCHT v Praze
Bc.A Kmoníčková Martina (poster) Národní galerie v Praze
Štyksová Miroslava MZA, SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově
Kolísková Miluše Moravský zemský archiv
Lukasová Pavla Moravský zemský archiv
Mgr. Kořanová Klára Moravský zemský archiv
Kyznarová Kateřina Moravský zemský archiv
Ing. Styková Zuzana VŠCHT v Praze
Ing. Nováková Martina, DiS. (přednášející) VŠCHT v Praze
Maleček Čestmír Severočeské muzeum v Liberci
Lejsek David, DiS. Severočeské muzeum v Liberci
Janeček Lubomír Muzeum Blanenska, p.o.
Ing. Msallamová Šárka, Ph.D. (přednášející) VŠCHT v Praze
Bc. Nagyová Dominika Národní památkový ústav
Sládek Tomáš Muzem a galerie Orlických hor
RNDr. Hanus Radek, Ph.D. (přednášející) gemolog
RNDr. Mazíková Viera, PhD. (poster) Slovenská národná knižnica
Ing. K.Kypetová Alexandra (poster) Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Ajksner Vlastimil Oblastní muzeum v Lounech
BcA. Běťáková Simona Regionální muzeum v Litomyšli
Piňosová Aneta, DiS. Univerzita Palackého
Mgr. Ondříková Gabriela ARCHAIA Brno o.p.s.
Kosová Lenka ARCHAIA Brno o.p.s.
Růžičková Jitka Městské muzeum v Čelákovicích
Holešínská Adéla Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Gaštanová Daniela, DiS. (poster) Archiv bezpečnostních složek
Plišč Sofie-Kristýna, DiS. Archiv bezpečnostních složek
Součková Daňková Aranka Polabské muzeum
Prchalová Lucie VŠCHT v Praze
Kuželová Zdenka, akad.mal MU, PřF, Ústav chemie
Mgr. Pražák Tomáš SOA v Praze - SOkA Mělník
Ing. Jindrová Eliška (poster) Slovenská národná knižnica
Ing. Balcarová Kateřina Státní oblastní archiv v Litoměřicích
BcA. Martinková Barbora Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Mgr. Dušková Sabina Státní oblastní archiv v Litoměřicích
MgA. Bártová Pavla Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Mochťák Robert Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
ak.soch. Šumbera Andrej, Ph.D. (přednášející) restaurátor
Ing. Drozenová Jindřiška Muzeum hlavního města Prahy
Dománská Andrea Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Komendová Alena Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Pietrowski David Zemský archiv v Opavě
Komárková Alice Zemský archiv v Opavě
Tomanec Michal Zemský archiv v Opavě
MgA. Josefusová Daniela Zemský archiv v Opavě
MgA. Vlková Daniela Zemský archiv v Opavě
Krásl Jan Zemský archiv v Opavě
MgA. Janáčková Lucie Zemský archiv v Opavě
Jelínková Dagmar Státní okresní archiv
Dušková Dagmar Státní okresní archiv
Růžičková Eisnerová Lenka Státní okresní archiv
Mgr. Matějčková Michaela Národní filmový archiv
Raiskupová Yvonna restaurování starožitností
Havlínová Alena soukromá restaurátorka
Vyskočilová Alena, DiS. Městské muzeum Polná
Mgr. Rapouch Karel (přednášející) Technické muzeum v Brně
Mgr. Janusová Lucie (přednášející) Vlastivědné muzeum v Olomouci
Mgr. art. Kopecká Veronika (přednášející)
prof. RNDr. Příhoda Jiří, CSc. (přednášející) Masarykova univerzita, PřF, Ústav chemie
Ing. Witoszková Petra (přednášející) Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Ing. Planka Bohumil, CSc. (přednášející) Společnost pro studium japonského meče
Bc. Radoňová Lucie (přednášející) Muzeum hlavního města Prahy
BcA. Caranová Michaela (přednášející) Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy