KONFERENCE KONZERVÁTORŮ-RESTAURÁTORŮ
Litomyšl 19. – 21. září 2017

REGISTROVANÍ ÚČASTNÍCI

Aktuální seznam účastníků přihlášených na konferenci. Celkem je registrováno 244 účastníků.

Jméno Instituce
Nováková Zuzana, restaurátorka Státní okresní Archiv Pardubice-SOA Zámrsk...
Černá Radoslava, restaurátorka Státní okresní Archiv Pardubice-SOA Zámrsk...
MgA. Šikolová Kateřina Regionální muzeum v Kolíně
Westerdijk Filip VOŠ Turnov
Sklenovská Magdalena Masarykovo muzeum v Hodoníně
Mgr. Schejbal Oldřich Slezské zemské muzeum
Bayerová Jana Muzeum Boskovicka
Ševeček David Muzeum Těšínska
Holatová Drahomíra Muzeum Těšínska, p.o.
Pustková Alena Soukromý restaurátor
Kubalová Tereza Fakulta restaurování Univerzity Pardubice...
BcA. Martincová Jana BcA. Jana Martincová
Šťastná Karolína Univerzita Pardubice Fakulta restaurování...
Bc. Šulcová Veronika, DiS. Národní muzeum
Mgr. BcA. Stará Tereza restaurátorka papíru
Mour Ondřej, DiS. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti p.o.
Pátková Anna Fakulta restaurování Univerzity Pardubice...
Majoroš Peter Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice...
Medová Dominika Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice...
BcA. Bártová Kateřina Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice...
Bajerová Eliška, Dis. Východočeské muzeum v Pardubicích
Pulkrábková Eva Východočeské muzeum v Pardubicích
Malá Jana Východočeské muzeum v Pardubicích
RNDr. Ševčík Richard, Ph.D. Masarykova univerzita, PřF, Ústav chemie
Mládková Jitka SOA Zámrsk
BcA. Fortelná Irena Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování Li...
Bolardt Leoš Prácheňské muzeum v Písku
Náděje Petr Prácheňské muzeum v Písku
Vondrášek Jan Prácheňské muzeum v Písku
Kmenotvá Klára Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odbo...
doc. Ing. Bukovský Vladimír, PhD. (přednášející) Žilinská univerzita v Žiline/Fakulta humanitn...
Švehlová Mariana Žilinská univerzita/Fakulta humanitných vied...
Ing Vykouková Jitka Národní muzeum
Ing. Kumpová Ivana (poster) Centrum Excelence Telč
BcA. Háková Jana (přednášející) Fakulta restaurování UPa
Mgr. Vítovcová Karolína Vlastivědné muzeum dr. Hostaše v Klatovech, p...
Dr Pitthard Václav Kunsthistorisches Museum Wien
Mgr., MgA. Šíblo Jan (přednášející) Židovské muzeum v Praze
Bc. Zouharová Soňa NPÚ ÚOP v Plzni
Bc. Káďová Petra , DiS. Národní muzeum
Ing. Vavřík Daniel, Ph.D. (přednášející) Útav teoretické a aplikované mechaniky AV CR,...
Gojdová Stanislava Muzeum hlavního města Prahy
Mgr. art. Machačko Luboš (přednášející) Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování Li...
Mgr Stříbrská Eva Národní památkový ústav
Doc. Kuthan Petr, ak. soch. Národní galerie v Praze
Krupica Jakub NPU Střední Čechy
Poupě Karel NPU Střední Čechy
Klicperová Kateřina Oblastní muzeum Praha-východ
Benešová Veronika, DiS Oblastní muzeum Praha-východ
Mgr. Ryška Svatopluk individuální člen
Brýda Martin Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.
Kosťun Miroslav Vojenský historický ústav Praha
Slováček Jaroslav Vojenský historický ústav Praha
Horák Miloš Vojenský historický ústav Praha
Fricová Monika Vyšší odborná škola Turnov/restaurování kovů...
Petrová Iva Restaurátorský ateliér
MgA. Glombová Barbora (přednášející) Fakulta restaurování University Pardubice...
Bc. Smékalová Veronika (poster) Vysoké učení technické v Brně, CEITEC - Střed...
Mgr. art. Ďoubal Jakub, Ph.D. (přednášející) Fakulta restaurování UPa
Ing. Milanov Agáta, Ph.D. Agáta & Kristý
Sýkora František Polabské muzeum
Mgr. Sekereš Jiří Regionální muzeum v Mikulově
Pokorná Kateřina Regionální muzeum v Mikulově
Bc. Dlabolová Lenka Národní památkový ústav
Mgr. Moučková Jaroslava Muzeum hl. m. Prahy
Ing. Holická Hana, PhD. (přednášející) Univerzita Pardubice
Smíšek Jiří, DiS. Muzeum hlavního města Prahy
Mgr. Koudelková Jana Muzeum hlavního města Prahy
Bc. Glauningerová Pavla (poster) Národní muzeum
Ing. Škrdlantová Markéta, Ph.D. (poster) VŠCHT Praha
Belis Jiří Muzeum města Ústí nad Labem
Ing. Krejčí Jan (přednášející) VŠCHT Praha
Drábková Klára (poster) VŠCHT Praha
Ing. Knotek Vítězslav, Ph.D. (poster) Vysoká škola chemicko-technologická v Praze...
Mgr. BcA. Slovik Radomír (přednášející) Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování...
Doc. Ing. Kučková Štěpánka, Ph.D. (přednášející) Vysoká škola chemicko-technologická v Praze...
Töröková Leona Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Bieliková Daniela Soukromý restaurátor
Mgr. Klán Zdeněk Střední škola umělecká a řemeslná
Kočí Marek SŠUAŘ
MgA. Bilavčíková Hana Národní galerie v Praze
ak. mal. Třeštíková Anna Národní galerie v Praze
Bojdová Lucie, Dis. Moravské zemské muzeum
Bc. Kumstová Veronika Regionální muzeum v Náchodě
MgA Huňková Anna Regionální muzeum v Náchodě
Havlík Mikuláš Střední škola umělecká a řemeslná
Vohradníková Zdenka Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Schmidt Radko Múzeum mesta Bratislavy
Sedlár Milan Múzeum mesta Bratislavy
Mgr.art. Rubický Milan Múzeum mesta Bratislavy
Valachovič Miroslav Střední škola umělecká a řemeslná
Ing. Petr Vaníček Technické muzeum v Brně
Martin Šebela Technické muzeum v Brně
Mgr. Martin Hrdlička Technické muzeum v Brně
Michal Truksa Technické muzeum v Brně
Pavel Andrýsek Technické muzeum v Brně
Bc. Václav Hutník Technické muzeum v Brně
Ing. Martin Kroužil Technické muzeum v Brně
Ing. Martin Mrázek, PhD. Technické muzeum v Brně
Mgr. Pavla Stöhrová Technické muzeum v Brně
Žaneta Kubingerová Technické muzeum v Brně
Ing. Ivo Štěpánek Technické muzeum v Brně
Ing. Alena Selucká Technické muzeum v Brně
Renata Pelíšková Technické muzeum v Brně
Mgr. Martin Hložek, Ph.D. Technické muzeum v Brně
Mgr. Jana Fricová Technické muzeum v Brně
Mgr. Michal Mazík Technické muzeum v Brně
RNDr. Švábenická Lilian, CSc. (přednášející) Česká geologická služba
Bc Štor Petr Střední škola umělecká a řemeslná
ing. Šefců Radka (přednášející) Národní galerie v Praze
Večeřová Anna Národní památková ústav
Matochová Libuše Valašské muzeum v přírodě
Mgr. Dostálová Kateřina Valašské muzeum v přírodě
Mgr. Dostál Tomáš, DiS. Valašské muzeum v přírodě
Dvořák Luděk (přednášející) Valašské muzeum v přírodě
Děckuláček Martin, DiS. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radho...
Mgr. Šimčíková Markéta Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radho...
Mgr. Dominec Patrik Oblastní muzeum v Lounech, p.o.
Dolanská Lenka Muzeum Loutkářských kultur v Chrudimi
Bc. Kahoun Martin Muzeum v Bruntále p.o.
Ing. Stránský Petr Střední škola umělecká a řemeslná
MVDr. Šula Zlatko Vojenský historický ústav
Bc. Troníček Pavel Střední škola umělecká a řemeslná
Ing. Horová Ivana Střední škola umělecká a řemeslná
Štellerová Kamila Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Bc. Kicherer Pavel Střední škola umělecká a řemeslná
Pešl Jan restaurátor-konzervátor
Bc. Petříček Lukáš Stredni skola umelecka a remeslna
MgA. Živná Lucie Muzeum hlavního města Prahy
Ing. Josef Jan Národní památkový ústav, ÚPS v Praze
Sládek Václav, DiS. Muzeum města Brna, příspěvková organizace...
Dufek Radim Muzeum města Brna, příspěvková organizace...
Dufková Libuše Moravské zemské muzeum
BcA. Vítová Kamila Muzeum hlavního města Prahy
Mgr. Macková Iva SH ČMS Centrum hasičského hnutí Přibyslav...
Olšáková Lenka MZA Brno ,Soka Kroměříž
Mgr. Štěch Vít, DiS. Regionální muzeum v Chrudimi
Ing. Perlík Dušan Národní galerie v Praze
BcA. Andrlová Romana Muzeum hlavního města Prahy
Svobodová Martina Regionální muzeumv Teplicích p.o.
Zitová Jana Regionální muzeum v Chrudimi
Ing. Nikendey Václav STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBO...
Ak.Mal. Sedmík Josef STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBO...
Mgr. Friebelová Iveta , Dis. STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBO...
Ouřada Vojtěch , Dis. STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBO...
BcA Brendlová Petra SOkA Chrudim
BcA Mazuchová Kristýna SOkA Chrudim
Mgr. Brichtová Jaroslava Muzeum Českého lesa v Tachově
Mgr. Řeřichová Jaroslava Muzeum hlavního města Prahy
Švec Antonín Hornické muzeum Příbram
Sedláčková Helena MZA-Státní okresní archiv Brno-venkov
Mgr. Korbelová Nela Státní okresní archiv Strakonice
Ing Kolmanová Ivana Západočeské muzeum v Plzni
Kutmanová Lenka (přednášející) Muzeum hlavního města Prahy
Ing. arch. Němec Václav, DiS. Národní památkový ústav, ÚOP v Liberci
Oupohová Anna Státní oblastní archiv v Třeboni
Dalíková Drahomíra Státní oblastní archiv v Třeboni
Ing. Kajanová Alena Státní oblastní archiv v Třeboni
Ing. Hricková Kateřina (poster) Národní galerie v Praze
Ing. Rak Pavol (přednášející) Vysoká škola chemicko-technologická v Praze...
Beranová Iva Město Frýdlant - Odbor kultury - Městské muze...
Ing. Švadlena Jan (přednášející) VŠCHT Praha
Stoulil Jan VŠCHT Praha
Novák Václav Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě...
Korolusová Zuzana Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě...
Ing. Benešová Marie (přednášející) Morvaský zemský archiv v Brně - Státní okresn...
Modráčková Dana Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice...
Krajčová Vladislava Národní památkový ústav, Generální ředitelstv...
Vybíralová Libuše Muzeum uměníOlomouc
Kašťáková Tereza (poster) Národní technické muzeum
Ing. Kopecká Ivana (přednášející) Národní technické muzeum
RNDr. Svobodová Eva, Ph.D. (přednášející) Národní technické muzeum
Růžička Jan, DiS. (přednášející) Národní technické muzeum
Mgr. Palíšek Viktor (přednášející) Národní technické muzeum
Tajovský Josef Národní technické muzeum
Doležal Jiří, DiS. Národní technické muzeum
Tománková Veronika Národní technické muzeum
Pilařová Markéta Národní technické muzeum
Ing. Šupová Kateřina Národní technické muzeum
Benedikovičová Zdenka Muzeum hlavního města Prahy
Benetková Barbora (přednášející) VŠCHT Praha
Bc.A Kmoníčková Martina (poster) VŠCHT Praha
Bc.A Kmoníčková Martina (poster) Národní galerie v Praze
Štyksová Miroslava MZA, St.okr.archiv Břeclav se sídlem v Mikulo...
Kolísková Miluše Moravský zemský archiv
Lukasová Pavla Moravský zemský archiv
Mgr. Kořanová Klára Moravský zemský archiv
Kyznarová Kateřina Moravský zemský archiv
Ing. Styková Zuzana Vysoká škola chemicko-technologická v Praze...
Ing. Nováková Martina, DiS. (přednášející) Vysoká škola chemicko-technologická v Praze...
Maleček Čestmír Severočeské muzeum v Liberci
Lejsek David, DiS. Severočeské muzeum v Liberci
Janeček Lubomír Muzeum Blanenska, příspěvková organizace
Ing. Msallamová Šárka , Ph.D. (přednášející) VŠCHT
Bc. Nagyová Dominika Národní památkový ústav
Sládek Tomáš Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad...
RNDr. Hanus Radek, Ph.D. (přednášející) Gemolog
RNDr. Mazíková Viera, PhD. (poster) Slovenská národná knižnica
Ing. K.Kypetová Alexandra (poster) Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p.o....
Ajksner Vlastimil Oblastní muzeum v Lounech
BcA. Běťáková Simona Regionální muzeum v Litomyšli
Piňosová Aneta, DiS. Univerzita Palackého
Mgr. Ondříková Gabriela ARCHAIA Brno o. p. s.
Kosová Lenka ARCHAIA Brno o.p.s.
Růžičková Jitka Městské muzeum v Čelákovicích
Holešínská Adéla Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Gaštanová Daniela, DiS. (poster) Archiv bezpečnostních složek
Plišč Sofie-Kristýna, DiS. Archiv bezpečnostních složek
Součková Daňková Aranka Polabské muzeum
Prchalová Lucie VŠCHT Praha
Kuželová Zdenka, akad.mal svobodné povolání - (MU, PřF)
Mgr. Pražák Tomáš SOA v Praze - SOkA Mělník
Ing. Jindrová Eliška (poster) Slovenská národná knižnica
Ing. Balcarová Kateřina Státní oblastní archiv v Litoměřicích
BcA. Martinková Barbora Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Mgr. Dušková Sabina Státní oblastní archiv v Litoměřicích
MgA. Bártová Pavla Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Mochťák Robert Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
ak. soch. Šumbera Andrej, Ph.D. (přednášející) restaurátor
Ing. Drozenová Jindřiška Muzeum hlavního města Prahy
Dománská Andrea Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková or...
Komendová Alena Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Pietrowski David Zemský archiv v Opavě
Komárková Alice Zemský archiv v Opavě
Tomanec Michal Zemský archiv v Opavě
MgA. Josefusová Daniela Zemský archiv v Opavě
Sedláček Karel Zemský archiv v Opavě
Krásl Jan Zemský archiv v Opavě
MgA Janáčková Lucie Zemský archiv v Opavě
Jelínková Dagmar Státní okresní archiv
Dušková Dagmar Státní okresní archiv
Růžičková Eisnerová Lenka Státní okresní archiv
Mgr. Matějčková Michaela Národní filmový archiv
Raiskupová Yvonna Restaurování starožitností
Havlínová Alena soukromá restaurátorka
Vyskočilová Alena, DiS. Městské muzeum Polná
Mgr. Rapouch Karel (přednášející) Technické muzeum v Brně
Mgr. Janusová Lucie (přednášející) Vlastivědné muzeum v Olomouci
Mgr. art. Kopecká Veronika (přednášející) Mgr. art. Veronika Kopecká
Prof. RNDr. Příhoda Jiří, CSc. (přednášející) Masarykova univerzita, PřF, Ústav chemie
Ing. Witoszková Petra (přednášející) Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Ing. Planka Bohumil, CSc. (přednášející) Společnost pro studium japonského meče
Bc. Radoňová Lucie (přednášející) Muzeum hlavního města Prahy
BcA. Caranová Michaela (přednášející) Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy