KONFERENCE KONZERVÁTORŮ-RESTAURÁTORŮ
Litomyšl 19. – 21. září 2017

PROGRAM KONFERENCE

ÚTERÝ, 19. 9. 2017

08:00 – 09:30 Registrace účastníků
 
09:30 – 10:00 Zahájení konference
  Konferenci zahájí představitelé pořádajících institucí a hosté:
   – Petr Vorel, prorektor Univerzity Pardubice
   – Tomáš Kupka, proděkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice
   – Ivo Štěpánek, ředitel Technického muzea v Brně a předseda Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR
   – Radomil Kašpar, starosta města Litomyšl
 
  Dopolední program řídí Petr Kuthan
 
10:00 – 10:15 Komplexní průzkum a restaurování malby na plátně z průčelí oltářní menzy z kaple sv. Isidora v Křenově
  Luboš Machačko, Zuzana Brotánková Šaníková (Univerzita Pardubice)
 
10:15 – 10:30 Technika syntonos v díle Antonína Slavíčka
  Václava Antušková, Hana Bilavčíková, Martina Kmoníčková, Václav Pitthard a Radka Šefců (Národní galerie v Praze, Kunsthistorisches Museum Wien)
 
10:30 – 10:45 Rozlišení celovaječného a žloutkového pojiva pomocí hmotnostní spektrometrie
  Štěpánka Kučková, Ursula Baumer, Patrick Dietemann (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Doerner Institut)
 
10:45 – 11:00 Barevná kresba E. Filly „Zápas zvířat“ – průzkum a restaurování
  Daniela Vlková, Ivana Kopecká, Eva Svobodová (Univerzita Pardubice, Národní technické muzeum)
 
11:00 – 11:15 Restaurování oboustranné malby z církevní korouhve
  Veronika Kopecká, Lenka Dolanská (soukromá restaurátorka, Muzeum loutkařských kultur v Chrudimi)
 
11:15 – 11:30 Průzkum a restaurování tempery na plátně „Čtoucí dívka“ od Karla Holana
  Jana Háková, Josef Čoban, Luboš Machačko (Univerzita Pardubice)
 
11:30 – 11:45 Analýza barokní piety pomocí kombinace XRF zobrazování a RTG počítačové tomografie
  Daniel Vavřík, Ivana Kumpová, Michal Vopálenský, Jiří Lauterkranc (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v. v. i., Centrum Excelence Telč Artestauro, Praha)
 
11:45 – 12:30 Diskuze k dopolednímu programu
 
12:30 – 13:30 Přestávka na oběd
 
  Odpolední program – 1. část
  První část odpoledního programu řídí Luboš Machačko
 
13:30 – 13:45 Restaurování polychromované sochy Svatého Václava z lapidária Národního muzea
  Barbora Glombová, Jakub Ďoubal (Univerzita Pardubice)
 
13:45 – 14:00 Původ křídových sedimentů na středověkých deskových obrazech a řezbách na základě studia vápnitých nanofosilií
  Lilian Švábenická, Radka Šefců, Štěpánka Chlumská, Helena Dáňová (Česká geologická služba, Národní galerie v Praze)
 
14:00 – 14:15 Průzkum škapulířového amuletu a jeho analogií ze sbírky Vlastivědného muzea Olomouc
  Lucie Janusová (Vlastivědné muzeum Olomouc)
 
14:15 – 14:30 Konzervace lakované usně a textilních částí jídelní židle
  Lucie Radoňová (Muzeum hlavního města Prahy)
 
14:30 – 15:00 Diskuze k první části odpoledního programu
 
15:00 – 15:15 Přestávka
 
  Odpolední program – 2. část
  Druhou část odpoledního programu řídí Luboš Machačko
 
15:15 – 15:30 Množstvo vody vo fotografickej želatíne – vplyv na degradáciu
  Vladimír Bukovský, Katarína Kalistová, Mariana Švehlová (Žilinská univerzita v Žiline)
 
15:30 – 15:45 Konsolidace archeologického jantaru
  Jan Krejčí, Pavel Holec, Klára Drábková (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
 
15:45 – 16:00 Lepidolitová kropenka z Rožné nad Pernštejnem na Vysočině
  Radek Hanus, Tomáš Hanus (e-gems.cz, ZŠ Vysoký Újezd)
 
16:00 – 16:30 Diskuze k druhé části odpolednímu programu
 
16:30 – 17:30 Posterová diskuze
 
od 19.00 Společenský večer

STŘEDA, 20. 9. 2017

08:00 – 09:00 Plenární zasedání Komise konzervátor-restaurátorů AMG a volby do jejího výboru
 
  Dopolední program – 1. část
  První část dopoledního programu řídí Dana Modráčková
 
09:00 – 09:15 Průzkum herbáře ze sbírek NTM
  Ivana Kopecká, Eva Svobodová, Tomáš Čechák, Tomáš Trojek (Národní technické muzeum, ČVUT v Praze)
 
09:15 – 09:30 „Nálezy od krbu“. Restaurování hracích karet z Vladislavského sálu
  Caranová Michaela (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy)
 
09:30 – 09:45 Nejstarší městská kniha Jaroměřice nad Rokytnou
  Marie Benešová (Moravský zemský archiv)
 
09:45 – 10:00 Porovnávání těkavých organických látek, uvolněných z různých druhů sulfátových buničin
  B. Benetková, M. Filipi, I.Víden, M. Ďurovič (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Univerzita Pardubice)
 
10:00 – 10:30 Diskuze k první části dopoledního programu
 
10:30 – 10:45 Přestávka
 
  Dopolední program – 2. část
 
10:45 – 11:00 Vliv vybraných metod neutralizace papíru na mechanickou stabilitu tiskařské černě
  Hana Holická, David Durčík, Ivana Žlebková (Univerzita Pardubice), Hana Paulusová (Národní archiv)
 
11:00 – 11:15 Restaurování nálezů na papíru a pergamenu z genizy v Rychnově nad Kněžnou: Pilotní projekt židovského muzea v Praze při komplexním zpracování nálezů z českých a moravských genizot
  Jan Šíblo (Židovské muzeum v Praze)
 
11:15 – 11:30 Analýza a renovace historických zoologických tekutinových preparátů obchodníka s přírodninami Václava Friče
  Jan Frišhons, Ondřej Šandor, Jan Krajsa, Richard Ševčík, Markéta Šaňková, Jiří Svoboda, Lucia Frgelecová, Jiří Příhoda (Ústav soudního lékařství LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Masarykova univerzita, Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r.o., Brno, Mikrobiologický ústav Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
 
11:30 – 11:45 Restaurování knihy včera a dnes. Příklady z Atelieru restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice
  Ivan Kopáčik (Univerzita Pardubice)
 
11:45 – 12:15 Diskuze k dopolednímu programu
 
12:15 Odborná exkurze

ČTVRTEK, 21. 9. 2017

  Dopolední program – 1. část
  První část dopoledního programu řídí Jiří Příhoda
 
08:30 – 08:45 Průzkum a konzervace vrtule z letadla Focke-Wulf 190 metodou elektrolytické redukce
  Karel Rapouch, Jaroslav Bašta (Technické muzeum v Brně, Muzeum Vysočiny Třebíč)
 
08:45 – 09:00 Restaurování věžního hodinového stroje
  Viktor Palíšek (Národní technické muzeum)
 
09:00 – 09:15 Umělé patiny slitin mědi
  Pavel Rak (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
 
09:15 – 09:30 Restaurování bronzového pomníku Jana Husa
  Andrej Šumbera
 
09:30 – 09:45 Depot z Turska
  Petra Witoszková, David Daněček (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy)
 
09:45 – 10:15 Diskuze k první části dopoledního programu
 
10:15 – 10:30 Přestávka
 
  Dopolední program – 2. část
  Druhou část dopoledního programu řídí Alena Selucká
 
10:30 – 10:45 Vliv desinfekčních prostředků na korozní rychlost olověných bul
  Šárka Msallamová, Milan Kouřil, Kateryna Popova, Zuzana Pecenová, Klára Drábková (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
 
10:45 – 11:00 Restaurování novobarokního zinkového kalamáře z produkce Komárovských železáren
  Jan Růžička (Národní technické muzeum)
 
11:00 – 11:15 Lesk a krása v zahradě Rothmayerovy vily
  Lenka Kutmanová, Lucie Cyprisová (Muzeum hl. m. Prahy)
 
11:15 – 11:30 Vzduchotechnické systémy a jejich optimální řízení pro depozitáře
  Igor Fogaš, Aleš Sládek, Oto Sládek (Moravská galerie v Brně)
 
11:30 – 11:45 Průzkum výskytu plísní v paměťových institucích
  Michal Mazík (Technické muzeum v Brně)
 
11:45 – 12:15 Diskuze k druhé části dopoledního programu
 
12:15 – 13:00 Závěrečné zhodnocení a zakončení konference

Odborný program konference sestavili členové redakční rady časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory a zástupci Komise konzervátorů-restaurátorů AMG: Pavel Jirásek, Jan Josef, Petr Kuthan, Jiří Příhoda, Alena Selucká, Pavla Stöhrová, Ivo Štěpánek

Organizátoři konference si vyhrazují právo na změny v programu.