KONFERENCE KONZERVÁTORŮ-RESTAURÁTORŮ
Brno 13. – 15. září 2016
Konference již proběhla, děkujeme všem za účast.

Konferenci tradičně pořádanou Metodickým centrem konzervace TMB ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG bude tentokrát hostit Vysoké učení technické v Brně.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

TÉMA KONFERENCE

PŘIHLAŠOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ

Přihlašování účastníků na konferenci již skončilo. Kapacita konference je již naplněna.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK

       
Typ poplatku Platba do 31.7.2016 Platba po 31.7.2016 a na místě
Přednášející 0,– Kč/osoba 0,– Kč/osoba
Studenti/účastníci prezentující poster 1000,– Kč/osoba 1.400,– Kč/osoba
Členové Komise konzervátorů-restaurátorů AMG ČR 1.300,– Kč/osoba 1.700,– Kč/osoba
Ostatní účastníci 1.500,– Kč/osoba 1.900,– Kč/osoba

V případě, že je u přednášky/posteru uvedeno několik autorů, poplatek je prominut/snížen pouze jednomu z autorů!

Informace k platbě:

Doplňující informace:

UBYTOVÁNÍ

Účastníci konference si ubytování objednávají a hradí individuálně. Ubytování rezervujte emailem a uveďte při tom název a datum konference.

Pro účastníky semináře byla předrezervována místa v dostatečné kapacitě.

Koleje pod Palackého vrchem VUT v Brně (Kolejní 2, 612 00 Brno, 2 km od konferenčního sálu)

MINULÝ ROČNÍK (2015)

Webové stránky z minulého ročníku byly přesunuty do Archivu.