KONFERENCE KONZERVÁTORŮ-RESTAURÁTORŮ
Litomyšl 19. – 21. září 2017

Konferenci tradičně pořádá Metodickým centrem konzervace TMB ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG a Fakultou restaurování Univerzity Pardubice.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

PŘIHLAŠOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ

Přihlásit se můžete od 1. dubna do 31. července 2017 – pro přihlášení použijte formulář v záložce Registrace.

PŘIHLAŠOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

Své příspěvky a postery přihlašujte na stránce Zaregistrovat a plné verze příspěvků zasílejte v daném termínu na adresu stohrova(zavináč)technicalmuseum.cz. Zasílat lze i příspěvky určené k publikaci ve Fóru pro konzervátory-restaurátory, které nebudou prezentované na této konferenci. Dbejte pokynů pro prezentující a autory.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK

       
Typ poplatku Platba do 31.7.2017 Platba po 31.7.2017 a na místě
Přednášející 0,– Kč/osoba 0,– Kč/osoba
Studenti/účastníci prezentující poster 1000,– Kč/osoba 1.400,– Kč/osoba
Členové Komise konzervátorů-restaurátorů AMG ČR 1.300,– Kč/osoba 1.700,– Kč/osoba
Ostatní účastníci 1.500,– Kč/osoba 1.900,– Kč/osoba

V případě, že je u přednášky/posteru uvedeno několik autorů, poplatek je prominut/snížen pouze jednomu z autorů!

Informace k platbě:

Doplňující informace: